برگزاری  دوره برق ساختمان در روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت 17-20 می باشد .

 

آشنایی با مبانی الکتریسیته
* مبانی برق ( مقاومت ها هادی ها ولتاژ جریان قانون اهم و ......)
* باتری ها و اتصال آن ها ( سری و موازی )
* آشنایی با مغناطیس و کاربرد های آن
* جریان متناوب ( چگونگی تولید و توزیع تک فاز و سه فاز )
* آشنایی با عناصر کاربردی در برق ( سلف خازن ترانسفورماتور و ... )
*لوازم و تجهیزات اندازه گیری کمیت های الکتریکی ( ولت متر آمپر متر و ... )
* حفاظت الکتریکی و ایمنی در برق ( حفاظت تجهیزات و اشخاص )
* آشنایی با سیستم ارت
* اصول لوله گذاری و سیم کشی در ساختمان با رعایت اصول استاندارد طبق مقررات ملی ساختمان
* ترسیم تمامی نقشه های مورد استفاده در ساختمان و اجرای آن ها (یک پل دو پل تبدیل دیمر تایمر راه پله فتوسل انواع چشمی اف اف و .......)
* معرفی تجهیزات و لوازم به روز و مدرن
* خم کردن انواع لوله های مورد استفاده در برق ساختمان
* اصول نصب کنتور ( آنالوگ و دیجیتال )
*طراحی نقشه برق ساختمان با رعایت اصول هندسی و استاندارد

تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت شهریه (به ریال) مهلت ثبت نام (تا تاریخ) ثبت نام
1396/06/25 20 ساعت 10 8000000 خصوصی 1396/06/20